29.1.2021. – rozvoj areálu “Purkyňova – Vodova – Srbská“

Hned na začátek: Nejsme proti rekonstrukci a rozumnému rozvoji. 

Při realizaci stávajících plánů má ale dojít k výraznému zvýšení celkového ruchu a k vykácení téměř všech vzrostlých stromů v této oblasti.  

Územní studie navíc doporučuje nově naplánované “náhradní” plochy zeleně ponechat do budoucna jako rezervu pro další rozvoj sportovního areálu a rezervu pro parkování!

Přikládáme shrnutí aktuálně plánovaných změn a na přiloženém obrázku zdůraznění, kde se pravděpodobně bude kácet.

1) Rozšíření a rekonstrukce fotbalového stadionu na Srbské 

Co se týče rozšíření kapacity, tak dosavadní vyjádření se pohybují od navýšení o 3000 míst až po navýšení na kapacitu 20 000 diváků. Při rekonstrukci půjde i o zastřešení stadionu a úpravy tribun. Kolem tribun vzniknou náměstí, která budou (dle nákresu) nejspíš vyžadovat vykácení přilehlé zeleně. 

Městská část navýšení zatím nepodporuje, čeká ale na další podklady od Zbrojovky.

2) Zahrádky a ulice Červinkova

Je plánováno zrušení zahrad. Část zahrad má být předělána na park. V územní studii je navrhováno, aby tato plocha parkové zeleně mohla být do budoucna využita i jako rozvojová plocha sportovního areálu!

Část plochy zahrádek bude předělána na dopravní koridor vedoucí paralelně s ulicí Červinkova – od ulice Purkyňova k fotbalovému stadionu.

Ulice Červinkova bude “odstíněna“ zeleným pásem, který by dle návrhu mohl sloužit i jako rezerva pro parkovací místa.

3) Dojde k přesunu točny na konečné trolejbusu 32.

V souvislosti s tím hrozí (dle nákresu) kácení přilehlých stromů

4) Projekt parkovacího domu a parkoviště na ulici Purkyňova

Aktuálně je v plánu 497 parkovacích míst! (Od 500 míst je třeba posouzení vlivu na životní prostředí!). Připomínky ministerstva životního prostředí ke stavbě nebyly vypořádány. Pokácet zde bude třeba kolem 150 stromů.

U projektu je zažádáno o vydání územního rozhodnutí. Zahájení územního řízení bylo na žádost města Brna zatím odloženo – do 31.3.2020.

5) Hala Vodova 

Areál bude rozšířen o tréninkovou halu pro míčové sporty. Hala bude navazovat na “starou” halu Vodova a bude se rozkládat na ploše asfaltového venkovního hřiště. I zde budou muset stromy ustoupit.

Tyto záměry by dle našeho názoru měly být posouzeny komplexně, jelikož jejich celkový kumulativní vliv na naše životní prostředí bude obrovský.
Územní studie dostupná na: https://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/OUPR/UPP/US_Areal_Purkynova_Vodova_Srbska/__textova_a_tabulkova_cast.pdf

14.12.2020 – info k rozšiřování areálu Srbská/Vodova

Na základě informací z tisku a územního studie dostupné na: https://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/OUPR/UPP/US_Areal_Purkynova_Vodova_Srbska/__textova_a_tabulkova_cast.pdf

reálně hrozí do budoucna možnost téměř absolutní likvidace dnešní zeleně v prostoru sportovního areálu, včetně zahrádkářské kolonie a parkové zeleně, která ji má nahradit!

1) Rozšíření a rekonstrukce fotbalového stadionu na Srbské – Co se týče rozšíření kapacity tak dosavadní vyjádření se pohybují od navýšení o 3000 míst až po navýšení na kapacitu 20 000 diváků!!! V rámci rekonstrukce půjde o zastřešení, podstatné úpravy tribun, zrušení atletického oválu aj.

2) Zahrádky TESLA – je plánováno zrušení zahrádek. Část zahrádek má být předělána na park. V územní studii je psáno, že tato plocha parkové zeleně však může být do budoucna využita jako rozvojová plocha sportovního areálu!!! Část plochy zahrádek bude předělána na dopravní koridor vedoucí od ulice Purkyňova k fotbalovému stadionu. 3) Projekt parkovací dům a parkoviště na ulici Purkyňova – Aktuálně je v plánu 497 parkovacích míst!! (Od 500 míst je třeba posouzení vlivu na životní prostředí!!). Připomínky ministerstva životního prostředí ke stavbě nebyly vypořádány. U projektu je zažádáno o vydání územního rozhodnutí. Zahájení územního řízení bylo na žádost města Brna zatím odloženo – do 31.3.2020.

4) Hala Vodova – Areál bude rozšířen o tréninkovou halu pro míčové sporty. Hala bude navazovat na “starou” halu Vodova a bude se rozkládat na ploše asfaltového venkovního hřiště. 

Během rekonstrukce fotbalového stadionu vzniknou kolem tribun náměstí, které budou nejspíš vyžadovat vykácení přilehlé zeleně. Dojde k přesunu točny na konečné trolejbusu 32. V souvislosti s tím hrozí kácení přilehlých vzrostlých stromů.

Tyto záměry by dle našeho názoru měly být posouzeny komplexně, jelikož jejich vliv na naše životní prostředí bude obrovský!!!

4.12.2020 – sdělení k žádosti o poskytnutí informace

Sdělení k žádosti o poskytnutí informace společností BKOM a.s.. Žádali jsme doložit:

1 Analýzu dopravního napojení parkovacího domu Purkyňova
2. Dendrologický průzkum
3. Projekt náhradní výsadby
4. Žádost o vydání územního rozhudnutí k záměru výstavby parkovacího domu na ulici Purkyňova v Králově Poli, a to včetně veškeré související dokumentaci připojené k žádosti

17.11.2020 – odmítnutí žádosti o informace

Odpověď investičního odboru MMB na naši žádost o informace ohledně:

  1. analýzy dopravního napojení parkovacího domu Purkyňova;
  2. dendrologického průzkumu;
  3. projekti náhradní výsadby;
  4. územní studie Areálu Purkyňova – Vodova – Srbská;
  5. zdrojů financování výstavby parkovacího domu Purkyňova.

23.6.2020 Vyjádření k záměru rekonstrukce sportovního areálu Srbská – Vodova

KONEČNĚ se oficiálně dozvídáme, co všechno se v našem okolí chystá.
Revitalizace FOTBALOVÉHO STADIONU SRBSKÁ –> nafouknout to chtějí na zhruba dvojnásobnou kapacitu, tj. 20 000 diváků. Stadion má být zařazen do mezinárodních soutěží UEFA OD ROKU 2024!
S parkovacím domem pro 180 (zmíněno v článku dole) nebo i pro 440 aut, to tady rozhodně nedáme. A my to tady teda ani moc nechceme dávat, to je další věc. (Někdo možná jo, ale myslím nás, co se jim moc nelíbilo ani parkování místo stromů. A teda rozhodně i další lidé, kterým to parkoviště bylo jedno).
20 000 diváků by byla solidní výzva i pro naši MHD a možná každého z nás, pokud by se jí chtěl třeba v inkriminovaném čase dostat domů, aby se například vyhnul parkování.

Pohyb tisíců fanoušků fotbalového ražení bude předpokládáme ne úplně vítaným zpestřením pro velkou část místních. A co teprve ty oslavy nebo smutek? Doufám, že nám tu postaví bunkr, kam se budeme moct schovat, vždycky, když se stav bude nepříznivě vyvíjet a budeme prohrávat nebo vlastně i vyhrávat třeba s Kosovem.
Když se sem Zbrojovka přesunula, měla tu být tak nějak dočasně. Postupně se to zvládlo. Převrácených popelnic s pády do nižších soutěží totiž ubývá.
Ale, JE TOHLE TEĎ POTŘEBA? V době, kdy není jistota, zda vůbec budou takovéto masové akce možné?
V rámci rekonstrukce půjdou asi pryč i stromy okolo haly (bude se rozšiřovat) a některé okolo stadionu. NEVADÍ, dostaneme nové – budou vypadat jako lízátka. Dost dlouho nebo napořád.

Žádná novinka to není. Na plánované změny v areálu se různě upozorňovalo před delší dobou a dá se říct, že byly i popírány. Krajský úřad JMHK prohlásil, že nemá žádné informace o tom, že by se v areálu měla dít nějaká další výstavba kromě parkovacího domu. Jsme vážně rádi, že MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ to zhodnotilo, jako trochu podezřelé tvrzení.
Na naši hodně rodinnou, poměrně intelektuální čtvrť se zahrádkářskou kolonií (zatím) a parkováním tak tak, je tohle fakt moc velké. Prosíme, jestli je to tak potřeba, udělejte si to někde, kde to z hlediska infrastruktury a charakteru oblasti dává větší smysl.
PS: Omlouvám se všem trvale a většinou kultivovaným fanouškům fotbalu a i fotbalistům. Jasně, že jim úspěchy přejeme, ale máme trochu obavy, že se nám bude hůř bydlet.

Fotbalu zdar!

Články o záměru zde:

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/brno-ma-plan-novy-stadion-na-srbske-a-za-luzankami-amfiteatr-110033

https://fczbrno.cz/clanek.asp?id=Zbrojovka-uzavrela-s-FACR-memorandum-o-spolupraci-ohledne-revitalizace-Srbske-6866

Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí z 1.6.2020

Ministerstvo životního prostředí 1. června 2020 zrušilo rozhodnutí Odboru životního prostředí Jihomoravského kraje, že stavba Parkovacího domu na ulici Purkyňova nebude mít významný vliv na životní prostředí, neboť se domnívá, že nebyly uspokojivě vypořádány připomínky veřejnosti a závěr nebyl postaven na přesvědčivých podkladech.
Máme radost, protože MŽP souhlasí s většinou našich zásadních připomínek. Odkaz na dokument níže.

https://drive.google.com/file/d/10qp9A-BH-xrCzKZ6KyTB1LOkDbv6h1DT/view?usp=sharing

QR Code Business Card