Čtvrtek

PROČ TO DĚLÁME?

Chceme zachránit krásnou lokalitu, 300 vzrostlých stromů, zahrádky, přírodu. Pokud se zadaří, budeme iniciovat vznik parku v této lokalitě s minimálními zásahy a změnami – zpevnit cesty, přidat lavičky, psí výběh, prolézačky pro děti.

Nejsme pro absolutní stopku výstavby parkovacího domu, pouze jej nechceme v této poloze. Vhodnějšími místy je prostor za konečnou tramvaje č. 12 nebo v oku sjezdu z Hradecké. Více na www.parkpurkynova.cz.

CO SE JIŽ UDÁLO?

Napsali jsme e-maily na všechny strany – odborníkům, neziskovým organizacím, politikům… Sešli jsme se s Nesehnutými, Dětmi Země, Zelenými, zahrádkáři, neziskovkami i politickými subjekty.

Připravili jsme několik připomínek/vyjádření k právě probíhající „malé“ EIA ((z anglického Environmental Impact Assessment, česky: Vyhodnocení vlivů na životní prostředí) je označení pro proces (respektive studii), jehož cílem je získat představu o výsledném vlivu stavby na životní prostředí a vyhodnocení, zda je z tohoto ohledu vhodné ji realizovat, resp. Z – za jakých podmínek je realizace akceptovatelná. Zdroj: Wikipedie)

V běhu je aktualizace stanov spolku na ochranu prostředí, který může vystupovat jako dotčený subjekt v odvoláních a dalších procesech.

CO NÁS ČEKÁ?

Během 2-3 týdnů se dozvíme, jak úředníci naložili s našimi připomínkami k EIA. Čeká nás patrně podání dalších připomínek, případně odvolání nebo správní žaloby.

Plánujeme se zapojit i do stavebního řízení.

Chceme oslovit média, na to potřebujeme ovšem co největší množství podpisů – ať již papírových nebo digitálních.

26.2. se koná zastupitelstvo (MČ nebo BRNO?) a o týden dříve bude setkání s občany, kde můžeme vyjádřit svůj nesouhlas s projektem.

Některé záležitosti mohou být nákladné, proto založíme transparentní účet u FIO banky, na který může kdokoliv přispět libovolnou částkou. Peníze budou použity na správní a jiné poplatky, na nákup dalších letáků či bannerů a další výlohy. Pokud nějaké prostředky zbydou, budou vráceny přispěvatelům nebo se za ně může koupit lavička v novém parku Purkyňova.

QR Code Business Card