Dokumenty

Prezentace parkovacího domu Purkyňova, 3.10.2019:


Dokumentace ke stavbě:

Oznámení záměru  – “SO 102 – PARKOVACÍ DŮM PURKYŇOVA”

K dispozici k nahlédnutí na odboru životního prostředí, oddělení posuzování vlivů

na životní prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje u Ing. Vlčkové, kancelář 418A. 

Možné nahlížet v úřední dny (Po a St od 8:00 do 17:00 hodin), popřípadě po

telefonické domluvě i mimo tyto úřední dny. 

Elektronická verze oznámení záměru je umístěna na webu: http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr (kód záměru JHM1504).

Přímé stažení souboru – https://portal.cenia.cz/eiasea/download/RUlBX0pITTE1MDRfb3puYW1lbmlET0NfNTAwNDM2MDkxODg3Nzk5NjUxMy56aXA/JHM1504_oznameni.zip

Vyjádření občanů a spolků k záměru 

K dispozici na: https://jvanek.fedorapeople.org/slovanak/round6/P%c5%99ipom%c3%adnky_k_EIA_judrSulc.pdf

Prozatímní závěr zjišťovacího řízení zde: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_JHM1504

přímé stažení zde:

https://m.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=408024&TypeID=61

Lze se proti němu odvolat do 5.3.2020.  


Nákres plánu stavby

Převzato z dokumentu – Oznámení projektového záměru pro zjišťovací řízení zpracované v rozsahu přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, str.9, https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_JHM150

Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí z 1. 6. 2020

Ministerstvo životního prostředí 1. června 2020 zrušilo rozhodnutí Odboru životního prostředí Jihomoravského kraje, že stavba Parkovacího domu na ulici Purkyňova nebude mít významný vliv na životní prostředí, neboť se domnívá, že nebyly uspokojivě vypořádány připomínky veřejnosti a závěr nebyl postaven na přesvědčivých podkladech.
Máme radost, protože MŽP souhlasí s většinou našich zásadních připomínek. Odkaz na dokument níže.

https://drive.google.com/file/d/10qp9A-BH-xrCzKZ6KyTB1LOkDbv6h1DT/view?usp=sharing

QR Code Business Card