Dokumenty

Prezentace parkovacího domu Purkyňova, 3.10.2019:


Záměr EIA

Kód záměru: JHM1504
Název záměru: SO 102 – Parkovací dům Purkyňova

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_JHM1504

Oznámení projektového záměru pro zjišťovací řízení – SO 102 – PARKOVACÍ DŮM PURKYŇOVA

Přímé stažení souboru – https://portal.cenia.cz/eiasea/download/RUlBX0pITTE1MDRfb3puYW1lbmlET0NfNTAwNDM2MDkxODg3Nzk5NjUxMy56aXA/JHM1504_oznameni.zip

„SO 102 – Parkovací dům Purkyňova“, k. ú. Královo Pole, okr. Brno-město – zveřejnění oznámení záměru posuzovaného ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zahájení zjišťovacího řízení

Přímé stažení souboru – https://portal.cenia.cz/eiasea/download/RUlBX0pITTE1MDRfaW5mT3puYW1ET0NfMzA5MjA4ODE2MDUwMTYxMDE5MC5wZGY/JHM1504_infOznam.pdf


Nákres plánu stavby

Převzato z dokumentu – Oznámení projektového záměru pro zjišťovací řízení zpracované v rozsahu přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, str.9, https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_JHM1504?


Informační letáky o záměru – tyto můžete šířit, ať již digitálně nebo vytištěné. Děkujeme!

QR Code Business Card