Dokumenty

Prezentace parkovacího domu Purkyňova, 3.10.2019:


Dokumentace ke stavbě:

Oznámení záměru  – “SO 102 – PARKOVACÍ DŮM PURKYŇOVA”

K dispozici k nahlédnutí na odboru životního prostředí, oddělení posuzování vlivů

na životní prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje u Ing. Vlčkové, kancelář 418A. 

Možné nahlížet v úřední dny (Po a St od 8:00 do 17:00 hodin), popřípadě po

telefonické domluvě i mimo tyto úřední dny. 

Elektronická verze oznámení záměru je umístěna na webu: http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr (kód záměru JHM1504).

Přímé stažení souboru – https://portal.cenia.cz/eiasea/download/RUlBX0pITTE1MDRfb3puYW1lbmlET0NfNTAwNDM2MDkxODg3Nzk5NjUxMy56aXA/JHM1504_oznameni.zip

Vyjádření občanů a spolků k záměru 

K dispozici na: https://jvanek.fedorapeople.org/slovanak/round6/P%c5%99ipom%c3%adnky_k_EIA_judrSulc.pdf

Prozatímní závěr zjišťovacího řízení zde: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_JHM1504

přímé stažení zde:

https://m.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=408024&TypeID=61

Lze se proti němu odvolat do 5.3.2020.  


Nákres plánu stavby

Převzato z dokumentu – Oznámení projektového záměru pro zjišťovací řízení zpracované v rozsahu přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, str.9, https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_JHM1504?


QR Code Business Card