4.12.2020 – sdělení k žádosti o poskytnutí informace

Sdělení k žádosti o poskytnutí informace společností BKOM a.s.. Žádali jsme doložit:

1 Analýzu dopravního napojení parkovacího domu Purkyňova
2. Dendrologický průzkum
3. Projekt náhradní výsadby
4. Žádost o vydání územního rozhudnutí k záměru výstavby parkovacího domu na ulici Purkyňova v Králově Poli, a to včetně veškeré související dokumentaci připojené k žádosti

QR Code Business Card