Komentáře

Odborné názory

„Lokalita Purkyňova je pro P+R zcela nevhodná (kdo by chtěl z auta přestoupit do přeplněné tramvaje č. 12), když může zaparkovat v centru. V této obytné čtvrti by parkovací dům sloužil jen návštěvníkům stadionu. Nicméně každá dopravní stavba přitahuje další dopravu, což zvyšuje např. prašnost. Vykácení 150 vzrostlých stromů je v době klimatické nouze hříchem, zvláště když Brno trápí sucha a prašný vzduch je tak častější. Pokud by nová striktní pravidla pro parkování návštěvníků v Brně přeci jen nalezla politickou sílu a cenově vytlačila vozidla z centra Brna, pak by P+R nalezlo svůj smysl, nicméně v jiné lokalitě, a to v blízkosti technologického parku na konečné tramvaje.“

Vyjádření Davida Bárty, experta na dopravu, k plánovanému umístění parkovacího domu a parkoviště na Purkyňově


Zelené plíce“ u Herčíkovy, parkování, betonování

Přiznávám, že mne inspirovala debata v sousedních Žabovřeskách, kde se lidé snaží uchránit plochu zeleně mezi bytovkami a možná inspirovali svoji radnici k hledání vhodnějšího řešení. Bylo by skvělé, kdyby podobně obezřetný přístup získal podporu v Králově Poli. Aktuálně se z více hledisek řeší areál Purkyňova-Vodova-Srbská. Kromě různých možných i nemožných sportovních náplní (areál má určitou velikost včetně vazeb na okolí a nafukovací není) je alfou a omegou všeho parkování. V původních analýzách se objevovalo parkování pro cca 140 aut, případně řešené na 2 patra, protože lze využít sklon svahu. Najednou se objevila úvaha o parkovacím domu pro 620 aut! Pro srovnání Domini park na Husové ulici v centru má kapacitu 361 míst!! Parkování má být v režimu Park and Ride, tzn. že do objektu přijíždí návštěvníci města a dál pokračují MHD. Neboli nových 620 aut denně přijíždějících a odjíždějících pod okny obyvatel sídliště Herčíkova. „Záchytná parkoviště“ by ale neměla vtahovat externí dopravu mezi obytné soubory, kde se tak bude ještě více zhoršovat ovzduší i samotná místní doprava. Například ranní odbočování vlevo, na zamýšlené parkoviště na Purkyňové, kříží tramvajové linky, nehledě na problematickou polohu za ostrůvky MHD v zatáčce za Technickým muzeem. Pro umístění parkovacích objektů se přece dají využít plochy na okraji města, u spádových komunikací. Například využít parkoviště u obchodních center a jako společnou investici vystavět P+R parkoviště. Jako dobrý příklad takové „symbiózy“ může sloužit pražské OC na Chodově. Nebo alespoň vymístit tyto zátěže dále od obytných budov, v Kr.Poli alespoň do ploch kolem Techoparku a VUT. Dopravní dostupnost je tam dobrá.

Druhá, snad ještě více nepříjemná stránka, je drastický zásah do stávající zeleně. Najděte si na stránkách Brna mezi mapami teplotní mapu Brna pro letní období. Průměrná teplota v dnešní zeleni podél Purkyňovy, na místě budoucí „parkovací haly“, je 28,4°C. Zatímco na betonu dnešního hřiště pro házenou je to 45,5°C a na střeše městské haly Vodova dokonce 63,1°C! Pokud si opravdu necháme vykácet všechny stromy a zrušit plochy zeleně, tak se upečeme v našem vlastním městě.

Něco pozitivního na závěr. Město Brno těchto měsících připomínkuje a chystá se schválit Akční plán udržitelné energetiky a klimatu, (lze se seznámit na : https://cutt.ly/SECAP). Zapojit se lze i aktivně – týden pro klima v Brně začíná 20. září.

Ing. arch. Helena Vařejková (Zelená pro Královo Pole)

Zdroj: Královopolské listy 09/2019, str. 2.


PIRÁTI POŽADUJÍ PROVĚŘENÍ JINÝCH LOKALIT PRO PARKOVACÍ DŮM PURKYŇOVA

Piráti pro Královo Pole se jako jediní ze zastupitelstva KrPole aktivně snaží hledat jiné možnosti pro umístění parkovacího domu Purkyňova.

Dne 9.10.2019 jsem na Komisi dopravy KrPole sám navrhoval, aby se ještě znovu prověřila lokalita „Oko“ (https://mapy.cz/s/maladelako). Všichni ostatní členové komise však byli proti, protože to údajně Brněnské komunikace prověřovaly již při tvorbě „Strategie parkování ve městě Brně“ (https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-4-namestka-primatorky/odbor-dopravy/oddeleni-koncepce-dopravy/strategie-parkovani-ve-meste-brne-navrhova-cast/) a tato lokalita byla zamítnuta, protože údajně nevyhovuje normám – v oku sjezdu se prý nesmí stavět. Přitom o necelý kilometr vedle v obdobném sjezdu stojí budova BRNOCAR. Při následném hlasování o umístění parkovacího domu na Purkyňově jsem se jako jediný zdržel. Jednak mi také vadí likvidace vzrostlých stromů a za druhé jsem doposud neviděl žádné prověření z hlediska dopravního napojení. 500 parkovacích míst je řádná zátěž, obzvlášť v případě levého odbočení přes tramvajovou trať.
Také jsme se celý pirátský klub zastupitelů KrPole sešli s panem radním pro dopravu Kratochvílem a danou záležitost s ním probírali.

Zároveň si ale samozřejmě uvědomujeme potřebu řešení parkování v této oblasti, jak pro rezidenty, tak pro návštěvníky přilehlých sportovních areálů. Nejsme si však zcela jistí, že tuto potřebu vyřeší parkovací dům, u kterého ještě stále není vyřešeno ani financování jeho výstavby, ani cena za parkování v něm.

Piráti se snaží vždy rozhodovat na základě relevantních dat, analýz a studií. Vedení města nám doposud všechny podklady k tomuto projektu nepředložilo, proto nejsme přesvědčeni, že aktuálně prosazované řešení je jediné možné.

Mgr. Marek Lahoda, zastupitel MČ Brno-Královo Pole, člen Komise dopravní MČ Brno-Královo Pole

Zdroj: https://www.facebook.com/piratiprokrpole/photos/a.480586395756149/793683374446448/


Nějak tomu nerozumím

V Brněnských komunikacích, příspěvkové organizaci města Brna, je připravován projekt k šestipatrovému parkovacímu domu na Purkyňově ulici. Na prezentaci studie 3. října v zaplněném Semilasse jsme se ale nedozvěděli, jestli se má jednat o záchytné parkování P+R pro návštěvníky města, nebo o parkovací dům pro místní obyvatele (protože po zakreslení modrých zón pro rezidentní parkování vznikne zásadní deficit parkovacích míst). Anebo pro sportovní areál, tj. aby se zde mohl modernizovat fotbalový stadion (fotbal v Lužánkách zůstává v nedohlednu a jinde se neplánuje), aby se mohly rozšířit městské haly Vodova a rozvíjet další sporty? Během tříhodinové debaty se odpovědi občanům flexibilně proměňovaly, až vznikl jediný dojem: právě na Purkyňové se musí stavět stůj co stůj. Občané nedostali relevantní odpověď, jestli město prověřilo JINÉ UMÍSTĚNÍ, např. za křižovatkou s ul. Hradeckou, resp. v prostoru u Technoparku. Na dotaz o možné spolupráci s VUT ohledně možnosti otevřít jejich parkoviště v nějakém režimu studentům a veřejnosti, taky nebyla uspokojivá odpověď. Chyběly informace o hlavních vazbách v celém areálu, o prostupnosti území a hlavně o celkové kapacitě parkování, což by měla komplexně řešit územní studie. Na dotaz, kdy městská část představí občanům územní studii, paní starostka uvedla, že studie zatím nebyla Kr.Poli předána, a pan radní města Brna pro oblast sportu sdělil, že územní studii bude schvalovat Rada města Brna (!). Takže se vše řeší po kouskách a za zavřenými dveřmi, přestože samospráva má jednat transparentně a s ohledem na občany, kteří vlastně celý aparát vedení města a jeho podřízených organizací platí ze svých daní. Zatím představitele města nepřesvědčily ani interpelace, ani petice, ani přímluvy za zachování zdravého prostředí se zelení, ani úpěnlivé dotazy na debatě. Prostě nerušit, vládnem…

Ing. arch. Helena Vařejková (Zelená pro Královo Pole)

Názory veřejnosti

Nezatěžujme Královo Pole další individuální dopravou

Zastupitelský klub Zelená pro Královo Pole nesouhlasí s výstavbou největšího parkovacího domu v Brně v hustě obydlené centrální zóně Králova Pole, navíc na plochách zeleně podél ulice Purkyňova a v těsné blízkosti bytových domů. Stavba nebyla dána Statutárním městem Brnem k projednání městské části, ovšem byl již zahájen proces EIA – z něj vyplývá, že počet plánovaných parkovacích míst se zvýšil z ještě přijatelných několika desítek na více než půl tisíce a budova bude mít výšku panelového domu. Takto koncipovaný dům oblasti neulehčí, naopak do ní přitáhne další vozidla a ještě více ji dopravně a ekologicky zatíží.

Podporujeme vznik parkovacích domů (například u královopolského nádraží nebo v oblasti Technologického parku), odmítáme však předvolební megalomanství na úkor obyvatel. Bohužel ze strany úřadů je minimální zájem o konsensus a diskusi s veřejností. Nikdo se nenamáhal zadat studie, které by prověřily alternativní lokality. Občanům nezbývá, než sami pátrat a vzájemně si předávat informace, mj. prostřednictvím webu www.parkpurkynova.cz. Město se odvolává na to, že plocha je zanedbaná. K tomu je potřeba dodat, že je to především vizitka města, jak se stará o své vlastní pozemky. Královopolští občané opakovaně navrhovali parkové úpravy těchto prostor, vše bylo zamítnuto. Než vynakládat prostředky na péči o zeleň i živočichy a věnovat energii hledání vhodných lokalit pro parkování, dostalo prioritu velkokapacitní placené ustájení přespolních aut, a to na naprosto nevhodném místě.

Ondřej Hýsek (Zelená pro Královo Pole / MZH)

QR Code Business Card