Parkovací dům na ulici Purkyňova

V klidné lokalitě ulice Purkyňova v Králově Poli by měl vzniknout parkovací dům pro 441 aut, tedy největší parkovací dům v Brně! Dle návrhu má mít dům na výšku 17 metrů, což je cca 6 pater běžného panelového domu. Současně hned vedle něj chce město vybudovat i venkovní parkoviště pro 89 aut. Na místě dnešní zeleně by byla zabetonována plocha více jak 8303 m2.

Velká část obyvatel Králova Pole, primárně přilehlých oblastí, nesouhlasí s parkovacím domem v tomto umístění a navrhuje přezkoumání jiných lokalit pro umístění parkovacího domu.

Poslední aktuality

Dům by se měl začít stavět již v roce 2022. Ze strany úřadů je minimální zájem o konsensus a diskusi s veřejností. Nikdo nedoložil studie, které by prověřovaly i alternativní lokality. Informace k veřejné prezentaci (tedy nikoliv diskusi) s MČ, BKOM, DPMB a městem najdete zde.

Jak vypadá lokalita nyní?

Více v naší fotogalerii.

Pro koho by měl být parkovací dům určen?

Na zmíněné informační schůzce 3.10.2019 nám představitelé města neustále opakovali, že situace s parkováním je na sídlišti Herčíkova a v okolí Purkyňové tristní. Zvláště při pořádání fotbalových utkání nebo jiných větších akcí ve sportovním areálu Vodova.

Částečným řešením pro místní obyvatele bude rezidentní parkování, které má v Králově Poli začít fungovat ke konci roku 2020. Dalším řešením pro místní je využití kapacity již fungujícího parkovacího domu na Herčíkově (s možnostmi pronájmu, nad prodejnou kola Svorada).

V oficiálním dokumentu pro posouzení EIA se uvádí: „Parkovací dům má přes den sloužit veřejnosti a od určité denní doby přejde na způsob rezidentního parkování. Budou rezidenti čekat s auty před parkovacím domem, až skončí fotbalové utkání nebo koncert v hale Vodova?

Firmy v okolí některá parkovací stání v parkovacím domě pravděpodobně zakoupí pro své zaměstnance. Kolik ale takovýchto míst bude prodáno? Je v lokalitě dostatek firem pro alespoň částečné zaplnění parkovacího domu této velikosti? Daleko více firem, které by využili kapacity parkovacího domu je v Technologickém parku. Již dnes se TP potýká s problémy s parkováním (viz. fotografie výše).

Kam s ním…?

Za vhodnější umístění parkovacího domu považujeme pole za smyčkou tramvaje 12 v Technologickém parku. Praktické by bylo propojení parkovacího domu s rozšířenou Vozovnou Medlánky, která je v plánu v následujících letech.

Vhodnou lokalitou je rovněž nevyužité oko sjezdu z ulice Hradecká. Toto je blízko zastávce Technologický park a docházková vzdálenost do sportovišť na Vodově a Srbské je 5-8 minut. Bylo by třeba vyžádat si speciální výjimku pro stavbu parkovacího domu ve sjezdu, ale to není nic, co by naši zkušení úředníci nezvládli.

Varianta „Oko“

Proč místní nesouhlasí s parkovacím domem na Purkyňově?

V současné době se na ul. Purkyňova nachází rozsáhlá plocha zeleně se vzrostlými stromy. V dnešní době s nedostatkem srážek a klesající hladinou spodní vody je takováto plocha důležitým krajinným prvkem. Zeleň poskytuje čistší vzduch pro obyvatele Králova Pole a snižuje teplotu. Betonový kolos vygraduje horká léta, čistý vzduch rozhodně produkovat nebude.

V tomto pruhu přírody podél ul. Purkyňova se nachází cca 300 vzrostlých stromů. Kvůli vzniku parkovacího domu by údajně mělo být pokáceno 147 z nich. Stromy vysazujme, prosím nekácejme.

Bylo by tak jednoduché z této lokality vytvořit park a odpočinkovou zónu, kterých v okolí není mnoho!

Parkovací dům na Purkyňově je napojen na jediný spoj a to tramvaj č. 12, která je již nyní ve většině denní doby přetížena. Umístění v Technologickém parku je z hlediska dopravy výhodnější, protože zde jezdí i spoje 65 do Řečkovic a 53 na ul. Kolejní a na nádraží Královo Pole.

Vjezd a výjezd do/z parkovacího domu je přinejmenším problematický. Při odbočování do parkovacího domu ve směru do města musí dát řidič přednost projíždějícím tramvajím v obou směrech, protijedoucím autům a správně i chodcům na chodníku před plánovaným domem. V případě špičky tím „zašpuntuje“ komunikaci za sebou.

Srovnání velikostí parkovacích domů

Název parkovacího domu – počet parkovacích míst
Parkoviště Veveří – 140 míst
P+R u Ústředního hřbitova – 177 míst
Domini park – 367 míst
Parking u Janáčkova divadla – 390 míst
Parkovací dům a parkoviště Purkyňova – 441 míst!
Zdroj: https://www.parkovanivbrne.cz/parkovani-dalsi

Původní využití ploch stávajících parkovacích domů byla takřka výhradně zastavěná plocha, tedy nikoliv zelená plocha se vzrostlými stromy nebo plocha parkového typu.

Většina stávajících největších parkovacích domů v Brně stojí na rušných místech s hustou dopravou. Na Purkyňově by v klidné zástavbě mělo vzniknout takto velké parkovací monstrum?

Jak s plochou operuje územní plán?

Uzemní plán města Brna hovoří jasně, lokalita je zařazena jako zvláštní plocha pro rekreaci.

Dle oznámení o stavbě není umístění parkovacího domu a parkoviště v rozporu s aktuálně platným územním plánem. Rekreovat budeme na parkovišti. Podle v problematice orientovaných lidí jde o opravdu velmi volný výklad.

Pokud souhlasíte s tím, že přesunout parkovací dům dál od zeleně a obytné části je dobrý nápad, prosím podepište tuto petici.

QR Code Business Card