29.1.2021. – rozvoj areálu “Purkyňova – Vodova – Srbská“

Hned na začátek: Nejsme proti rekonstrukci a rozumnému rozvoji. 

Při realizaci stávajících plánů má ale dojít k výraznému zvýšení celkového ruchu a k vykácení téměř všech vzrostlých stromů v této oblasti.  

Územní studie navíc doporučuje nově naplánované “náhradní” plochy zeleně ponechat do budoucna jako rezervu pro další rozvoj sportovního areálu a rezervu pro parkování!

Přikládáme shrnutí aktuálně plánovaných změn a na přiloženém obrázku zdůraznění, kde se pravděpodobně bude kácet.

1) Rozšíření a rekonstrukce fotbalového stadionu na Srbské 

Co se týče rozšíření kapacity, tak dosavadní vyjádření se pohybují od navýšení o 3000 míst až po navýšení na kapacitu 20 000 diváků. Při rekonstrukci půjde i o zastřešení stadionu a úpravy tribun. Kolem tribun vzniknou náměstí, která budou (dle nákresu) nejspíš vyžadovat vykácení přilehlé zeleně. 

Městská část navýšení zatím nepodporuje, čeká ale na další podklady od Zbrojovky.

2) Zahrádky a ulice Červinkova

Je plánováno zrušení zahrad. Část zahrad má být předělána na park. V územní studii je navrhováno, aby tato plocha parkové zeleně mohla být do budoucna využita i jako rozvojová plocha sportovního areálu!

Část plochy zahrádek bude předělána na dopravní koridor vedoucí paralelně s ulicí Červinkova – od ulice Purkyňova k fotbalovému stadionu.

Ulice Červinkova bude “odstíněna“ zeleným pásem, který by dle návrhu mohl sloužit i jako rezerva pro parkovací místa.

3) Dojde k přesunu točny na konečné trolejbusu 32.

V souvislosti s tím hrozí (dle nákresu) kácení přilehlých stromů

4) Projekt parkovacího domu a parkoviště na ulici Purkyňova

Aktuálně je v plánu 497 parkovacích míst! (Od 500 míst je třeba posouzení vlivu na životní prostředí!). Připomínky ministerstva životního prostředí ke stavbě nebyly vypořádány. Pokácet zde bude třeba kolem 150 stromů.

U projektu je zažádáno o vydání územního rozhodnutí. Zahájení územního řízení bylo na žádost města Brna zatím odloženo – do 31.3.2020.

5) Hala Vodova 

Areál bude rozšířen o tréninkovou halu pro míčové sporty. Hala bude navazovat na “starou” halu Vodova a bude se rozkládat na ploše asfaltového venkovního hřiště. I zde budou muset stromy ustoupit.

Tyto záměry by dle našeho názoru měly být posouzeny komplexně, jelikož jejich celkový kumulativní vliv na naše životní prostředí bude obrovský.
Územní studie dostupná na: https://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/OUPR/UPP/US_Areal_Purkynova_Vodova_Srbska/__textova_a_tabulkova_cast.pdf

QR Code Business Card