Aktuality

5.2.2020

Dobrý den, jako Pirátští zastupitelé jsme připravili na zastupitelstvo konané 26.2. materiál k hlasování, kde požadujeme níže uvedené. Materiál budeme předkládat společně s TOP 09 a Zelenou pro Královo Pole

Prověření alternativních lokalit pro výstavbu parkovacích domů v oblasti kolem ulice Purkyňove (oko a tech. park)

Zpracování dopravní studie s kapacitním posouzením napojení plánovaného parkovacího domu na ulici Purkyňova

Zpracování hlukové studie, která zohlední nárůst automobilové dopravy spojený s navýšením parkovacích kapacit výstavbou parkovacího domu Purkyňova

Předložení výše uvedených i jiných dříve zpracovaných materiálů Zastupitelstvu MČ

Miroslav Bárta, (člen zastupitelstva, člen komise pro životní prostředí a sport, předseda kontrolního výboru)

Zdroj: https://www.facebook.com/groups/parkpurkynova/permalink/802632813583138/


30.1.2020

Proběhlo informačně-koordinační setkání U Hřebíčků. Vznikla aktualizovaná papírová petice.


16.1.2020

Piráti pro Královo Pole požadují prověření jiných lokalit pro parkovací dům Purkyňova. Celý text si přečtěte na jejich FB – https://www.facebook.com/piratiprokrpole/photos/a.480586395756149/793683374446448/


7.1.2020

Vyšel článek na „Brněnské drbně“ o záměru stavby parkovacího domu

https://brnenska.drbna.cz/zpravy/doprava/16301-v-kralove-poli-by-mel-do-pristiho-roku-stat-parkovaci-dum-zaparkuje-v-nem-temer-devadesat-aut.html


3.1.2020

Zveřejněna dokumentace k posouzení vlivu na životní z
na informačním portálu EIA:

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_JHM1504

QR Code Business Card