5.2.2020

Dobrý den, jako Pirátští zastupitelé jsme připravili na zastupitelstvo konané 26.2. materiál k hlasování, kde požadujeme níže uvedené. Materiál budeme předkládat společně s TOP 09 a Zelenou pro Královo Pole

Prověření alternativních lokalit pro výstavbu parkovacích domů v oblasti kolem ulice Purkyňove (oko a tech. park)

Zpracování dopravní studie s kapacitním posouzením napojení plánovaného parkovacího domu na ulici Purkyňova

Zpracování hlukové studie, která zohlední nárůst automobilové dopravy spojený s navýšením parkovacích kapacit výstavbou parkovacího domu Purkyňova

Předložení výše uvedených i jiných dříve zpracovaných materiálů Zastupitelstvu MČ

Miroslav Bárta, (člen zastupitelstva, člen komise pro životní prostředí a sport, předseda kontrolního výboru)

Zdroj: https://www.facebook.com/groups/parkpurkynova/permalink/802632813583138/

QR Code Business Card