26.2.2020 proběhlo jednání zastupitelstva MČ Královo Pole

Piráti spolu s TOP09 a Zelenou pro KrPole se pokusili přesvědčit zbytek zastupitelů, aby nechali prověřit i jiné lokality pro stavbu parkovacího domu.
Stejně jako nám jim přijde, že nebylo dostatečně doloženo, že stavět na posledním velkém kusu zeleně široko daleko je jediná a nejlepší varianta. Hlasování předcházela podle očekávání bouřlivá debata. Návrh bohužel nebyl přijat poměrem 14:11, velká část zúčastněných se zdržela hlasování.

Dále bychom rádi reagovali na obvinění (z tohoto zasedání), že ohledně parkovacího domu šíříme manipulace a lži a to konkrétně: 

1) Tvrdíme, že všichni obyvatelé Králove Pole nesouhlasí se stavbou parkovacích kapacit na Purkyňove. 

To netvrdíme. Nakonec i v den jednání zastupitelstva jsme v našich příspěvcích citovali i názory lidí, kteří se stavbou souhlasí. Každý má právo na svůj názor. I opačný názor považujeme za legitimní. 

(Aktuálně je na původní petici za přesun stavby 634 podpisů (ruční + online). Založená je i petice nová, aktualizovaná, která koluje krátce a pouze papírovou formou, odhadem má zatím kolem 200 signatářů.)

2) Fotografie na našem webu jsou lživé a nevypadá to tam tak.

Nejsou lživé. Fotografie jsou focené hlavně na podzim, stromům to tak víc suší. Odpadky jsme tam opakovaně sbírali. Tohle místo umí být hezké. Všechno je opravdu focené na tomto konkrétním místě. 

Myslíme, že vyretušování a naaranžování na fotografování jsou možná politici při předvolebním fotografování, ne tyhle stromy:). 

Od místních jsme také dostali negativní reakce na to, že tvrdíme, že je to park. Park by tam být mohl a relativně snadno, jistěže úprava by byla vhodná.

Je zde spousta stromů, které se dají použít. Lepší než sázet nové a čekat. Navíc v dnešní době, kdy jsou problémy se suchem a nově nasazené stromy jsou k usychání  náchylné. 

3) Zahrádky jsou do budoucna v ohrožení.

Tohle je pravdivé tvrzení, nikoliv lež.

V rámci připomínkování návrhu nového územního plánu města Brna byl občanem vznesen požadavek na zachování zahrádek ve stávající formě. Ve vypořádání toho požadavku (přípomínky) je psáno, že na místě zahrádek se zprvu rozhodovalo mezi novým sportovním hřištěm a veřejnou zelení. Doporučeno je dál pokračovat podle varianty zeleň. Dále se v textu píše, že zahrádky nemají danou oporu ani v současném územním plánu města Brna, a že fungovat mohou do doby, než zde bude realizována veřejná zeleň, tedy park – jelikož v okolí je málo parků.

Zde bychom rozhodně poděkovali vedení MČ Královo Pole, že chtějí zahrádky zachovat, ale jak paní starostka řekla, tak k novému územnímu plánu má právo dávat připomínky, pouze jako každý jiný občan.

Varianta „parku“ je lepší než hřiště, ale pokud by na ni došlo, doufáme, že bude provedena s citem a ne tak, aby byl mezi fotbalovým hřištěm a novým parkem hlavní rozdíl pouze ten, že zde jsou lavičky, které neslouží jako střídačka a že se tam hraje frisbee a ne fotbal.

Vypořádání připomínek k návrhu nového ÚPMB lze najít na této adrese:  https://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/OUPR/Pripravovany_uzemni_plan/POKYNY_pro_NAVRH/2_3_Priloha_C_svazek_6.pdf

svazek 6, příloha C, stránky 2138-2141. Zajímavého je toho tam rozhodně víc.

Na závěr bychom chtěli říct,  že web se snažíme upravovat dle aktuálních informací, ale někdy můžeme, vzhledem k tomu, že všichni pracujeme a spousta z nás jsou rodičové, mít trochu skluz. Navíc čas běží a máme ho pouze omezeně, na to, abychom mohli učinit kroky, které snad ve výsledku povedou k co největšímu zachování zelené Purkyňove. Děkujeme za Vaši podporu i kritiku!

QR Code Business Card