24.3.2020

Byl zveřejněn návrh nového územního plánu MB, ke kterému je do 15. 5. 2020 možnost podávat připomínky.

Zajímavé jsou třeba Medlánky, např.územní rezerva pro silnici O-6, která by v případě realizace, jenž je závislá na konečném rozhodnutí trasování D43 a potřebě obsluhy přilehlých v budoucnu zastavěných oblastí v Medlánkách a Králově Poli, vedla přímo mezi Medláneckými kopci. Propojovat by měla ulice Purkyňova a Turistická.

Přikládám web k usnadnění orientace v návrhu nového územního plánu města Brna a k pomoci s tvorbou připomínek.

http://www.uzemniplanbrno.cz/

Veškeré dokumenty: https://upmb.brno.cz/pripravovany-uzemni-plan/navrh-2/

QR Code Business Card