17.11.2020 – odmítnutí žádosti o informace

Odpověď investičního odboru MMB na naši žádost o informace ohledně:

  1. analýzy dopravního napojení parkovacího domu Purkyňova;
  2. dendrologického průzkumu;
  3. projekti náhradní výsadby;
  4. územní studie Areálu Purkyňova – Vodova – Srbská;
  5. zdrojů financování výstavby parkovacího domu Purkyňova.
QR Code Business Card