14.12.2020 – info k rozšiřování areálu Srbská/Vodova

Na základě informací z tisku a územního studie dostupné na: https://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/OUPR/UPP/US_Areal_Purkynova_Vodova_Srbska/__textova_a_tabulkova_cast.pdf

reálně hrozí do budoucna možnost téměř absolutní likvidace dnešní zeleně v prostoru sportovního areálu, včetně zahrádkářské kolonie a parkové zeleně, která ji má nahradit!

1) Rozšíření a rekonstrukce fotbalového stadionu na Srbské – Co se týče rozšíření kapacity tak dosavadní vyjádření se pohybují od navýšení o 3000 míst až po navýšení na kapacitu 20 000 diváků!!! V rámci rekonstrukce půjde o zastřešení, podstatné úpravy tribun, zrušení atletického oválu aj.

2) Zahrádky TESLA – je plánováno zrušení zahrádek. Část zahrádek má být předělána na park. V územní studii je psáno, že tato plocha parkové zeleně však může být do budoucna využita jako rozvojová plocha sportovního areálu!!! Část plochy zahrádek bude předělána na dopravní koridor vedoucí od ulice Purkyňova k fotbalovému stadionu. 3) Projekt parkovací dům a parkoviště na ulici Purkyňova – Aktuálně je v plánu 497 parkovacích míst!! (Od 500 míst je třeba posouzení vlivu na životní prostředí!!). Připomínky ministerstva životního prostředí ke stavbě nebyly vypořádány. U projektu je zažádáno o vydání územního rozhodnutí. Zahájení územního řízení bylo na žádost města Brna zatím odloženo – do 31.3.2020.

4) Hala Vodova – Areál bude rozšířen o tréninkovou halu pro míčové sporty. Hala bude navazovat na “starou” halu Vodova a bude se rozkládat na ploše asfaltového venkovního hřiště. 

Během rekonstrukce fotbalového stadionu vzniknou kolem tribun náměstí, které budou nejspíš vyžadovat vykácení přilehlé zeleně. Dojde k přesunu točny na konečné trolejbusu 32. V souvislosti s tím hrozí kácení přilehlých vzrostlých stromů.

Tyto záměry by dle našeho názoru měly být posouzeny komplexně, jelikož jejich vliv na naše životní prostředí bude obrovský!!!

QR Code Business Card